Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.
Biznes, Finanse

Jakie są często spotykane formy wyceny firm i przedsiębiorstw

Transakcje kupna i sprzedaży najróżniejszych firm są dość często spotykane, dziś to jest powszechnie stosowana praktyka w biznesie. Jeśli dwie strony są na to zdecydowane, to zostaje kwestia ustalenia na odpowiednim poziomie ceny. W takim przypadku bardzo często wykonywana jest profesjonalna wycena przedsiębiorstwa, stanowiąca punkt wyjścia do ewentualnych rozmów i negocjacji. Na taką wycenę wpływa wiele czynników, i im firma będzie miała większą wielkość, tym ciężej zapewne będzie ustalić jej wartość. Aktualnie dostępnych jest kilka rodzajów tego typu wycen, które znacznie się różnią od siebie podejściem, a co za tym idzie również i końcowym wynikiem.

Dlatego też w większości przypadków najlepiej będzie dobrać odpowiednią metodę do konkretnego przypadku, aby ona była możliwie jak najbardziej dokładna. Przez wielu uważana za najłatwiejszą będzie metoda majątkowa, opierająca się ocenieniu wartości aktywów i pasywów, i odjęciu ich od siebie. Założenie to będzie słuszne w przypadkach, kiedy faktycznie stały czy ruchomy majątek najbardziej wpływa na końcową wartość firmy. Ale jeżeli zaczną się pojawiać kwestie patentów, znaków towarowych, czy też innych niematerialnych wartości, to można otrzymać znacznie różny od stanu faktycznego wynik. Dlatego też w wielu przypadkach biuro aktuarialne może sięgnąć po inne rozwiązanie, które powinno dać bardziej realną kwotę. Kolejną z chętnie używanych rodzajów wycen jest metoda wykorzystująca dochody.

Ona z kolei opiera się na ocenie przepływów finansowych, jakie dadzą obraz tego, jaką rentowność ma dany biznes i jak dużo zarobi się na nim. Aktualnie jest ona chętnie wykorzystywana, szczególnie w przypadku większych firm, ponieważ według wielu specjalistów daje najwiarygodniejsze dane. W ramach dochodowej wyceny stosowanych jest również parę podstaw wycen, tu także dobiera się najlepsze w konkretnej sytuacji wyjście. A w części przypadków sprawdzi się najlepiej wycena porównawcza. Polega ona na tym, że wartość wycenianej firmy szacowana jest w oparciu o wartość konkurencyjnych podmiotów, działających w tej samej branży.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj komentarz